Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Καθαριότητα στην Λιμενική Ζώνη

Με την απόδοση του θαλάσσιου μετώπου στον Δήμο Πατρέων, ξεκίνησαν ήδη παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση επιπλέον καλαθιών καθαριότητας προκειμένου η περιοχή να διατηρείται καθαρή.