Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

40% μείωση στο αντίτιμο των παρκομέτρων προτείνει η Δημοτική Αρχή

Mε αφορμή αναληθές δημοσίευμα στον τοπικό Τύπο στο οποίο γίνεται λόγος για πρόταση αύξησης του αντιτίμου της ελεγχόμενης στάθμευσης, από το Δήμο Πατρέων διευκρινίζονται τα εξής:

Μέχρι σήμερα η ελεγχόμενη στάθμευση τιμολογείτο με 1 ευρώ ανά ώρα. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι μείωση της τιμής σε 60 λεπτά ανά ώρα, δηλαδή μείωση 40%.


Ο στόχος είναι κάθε θέση να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα. Ενώ πριν την εφαρμογή του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, σε κάθε θέση εξυπηρετούνταν μόνο 2 οχήματα, μετά την εφαρμογή του κάθε θέση εξυπηρετούσε 5,4 οχήματα.

Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης αυτού του αριθμού των 5,4 εξυπηρετούμενων αυτοκινήτων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα, η Δημοτική Αρχή εξέτασε:

- Την δυνατότητα εκσυγχρονισμού του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης ή της αλλαγής του με κάτι πιο σύγχρονο, εκδοχή που απορρίφθηκε διότι είναι μεγάλο το κόστος και ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της διάνοιξης της Κανακάρη στα επόμενα τρία χρόνια, θα αλλάξουν πλήρως οι συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης το κέντρο της πόλης.

- Την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης η οποία απορρίφθηκε επειδή οι θέσεις που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές καταλαμβάνονται κυρίως από μονίμους κατοίκους, χωρίς ορατά αποτελέσματα στην εναλλαγή των οχημάτων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες που επικρατούν και κυρίως τη δυσχερή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι πολίτες λόγω της οικονομικής κρίσης, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε:


1. Να διατηρηθεί το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης με μείωση της τιμολόγησης κατά 40%.

2. Να εξεταστεί η ένταξη στο σύστημα της φιλοσοφίας του καθορισμού ζωνών στάθμευσης μονίμων κατοίκων έτσι όπως εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στo εξωτερικό.

3. Να επεκταθεί η πορτοκαλί ζώνη της δίωρης στάθμευσης και στην οδό Αγίου Ανδρέου.

4. Να δημιουργηθούν δύο πάρκινγκ στο λιμάνι, στους χώρους δίπλα στο συνεδριακό κέντρο και βορείως του πάρκινγκ Καλεντζώτη, συνολικής χωρητικότητας 223 θέσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στην τιμολόγηση των 0.6 ευρώ την ώρα.