Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Πεζοδρόμηση στην Μαρίνα της Πάτρας

Συνεργεία του τομέα Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, προχώρησαν σήμερα το πρωί, στην οριοθέτηση του πεζόδρομου στο χώρο της μαρίνας και συγκεκριμένα, μπροστά από τα καταστήματα αναψυχής, τοποθετώντας μόνιμα στοιχεία διαμόρφωσής του,.

Έτσι αποδίδεται και αυτό το τμήμα της μαρίνας πλέον στους πεζούς, ως χώρος αναψυχής και περιπάτου.
Με αυτόν τον τρόπο, υλοποιήθηκε η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, βάσει της οποίας, εγκρίθηκαν τα εξής:

α) Την αφαίρεση της σχετικής σήμανσης που καθορίζει το πεζοδρόμιο ως χώρο στάθμευσης και των κινητών στοιχείων διαμόρφωσης των θέσεων στάθμευσης από τον δεύτερο διακριτό χώρο στάθμευσης στη μαρίνα Πατρών, ο οποίος βρίσκεται επί του πεζοδρομίου το οποίο έχει κατασκευαστεί στο μέσον του χερσαίου χώρου της μαρίνας έμπροσθεν από τα καταστήματα αναψυχής όπου έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και έχουν διαμορφωθεί με κινητά στοιχεία 29 θέσεις στάθμευσης.

β) Την τοποθέτηση επί του κρασπέδου σταθερών στοιχείων για την προστασία του πεζοδρομίου από την αυθαίρετη κατάληψή τους από ΙΧ.

Η απόφαση ελήφθη, αφού το Σώμα έλαβε υπόψη του, ότι στην περιοχή της μαρίνας παρουσιάζεται αυξημένη επισκεψιμότητα, λόγω των δραστηριοτήτων αναψυχής που έχουν αναπτυχθεί στον χερσαίο χώρο (καταστήματα εστίασης και αναψυχής και παιδική χαρά) και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία πεζών σε όλο το μήκος της περιοχής.

Για της ανάγκες στάθμευσης δε, υπενθυμίζεται, ότι υπάρχουν δύο χώροι: Ο πρώτος στην νότια πλευρά της μαρίνας και ο δεύτερος εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου της μαρίνας.