Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Η ώρα για τη δημιουργία του ποδηλατόδρομου στην Πάτρα έφτασε.

Η ώρα για τη δημιουργία του ποδηλατόδρομου στην Πάτρα έφτασε με την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (ΑΔΕΠ), να προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου σύνδεσης νέου Λιμένα Πατρών με το Ιστορικό κέντρο της πόλης», με προϋπολογισμό 155.284,55 ευρώ . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα των γραφείων της ΑΔΕΠ (γραφείο Μελετών και Έργων) Ελευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού μέχρι τις 11.30 π.μ. της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2013. 

Το έργο έχει εγκριθεί και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) που ανήκει στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» (ETCP- European Territorial Cooperation Programme). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π.Δ.Ε). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική επιτροπή (ΔΣ της ΑΔΕΠ). 

Υπενθυμίζεται σε ό,τι αφορά το δίκτυο, ότι θα είναι μήκους 33 χιλιομέτρων, από τα οποία, τα 11 χιλιόμετρα θα λειτουργούν αποκλειστικά ως ποδηλατολωρίδες, ενώ στα υπόλοιπα 22 χιλιόμετρα, τα ποδήλατα θα συνυπάρχουν με τα οχήματα.