Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Ειδικό τιμολόγιο για το νερό για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τον Δήμο Πατρέων

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ αποφάσισε τα κριτήρια θέσπισης ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου της Πάτρας, καθώς και τις κατηγορίες δημοτών που θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό το ειδικό τιμολόγιο.

Η δυνατότητα εφαρμογής ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δόθηκε με τη νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δημάρχου Πατρέων και Προέδρου της ΔΕΥΑΠ, κ. Γιάννη Δημαρά, για την τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας που ο “Καλλικράτης” προέβλεπε για τη ΔΕΥΑΠ, και το οποίο δεν άφηνε μέχρι πρότινος περιθώρια για ειδική τιμολόγηση, πέραν των πολυτέκνων.

Το ειδικό τιμολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της δημοτικής αρχής για ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων του Δήμου Πατρέων και ελάφρυνση των οικονομικών βαρών, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και σκληρής δοκιμασίας των πολιτών.

Οι κοινωνικές ομάδες που εντάσσονται το Ειδικό Τιμολόγιο είναι:

- Οι εγγεγραμμένοι στην Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου Πατρέων
- Όσοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα
- Οι μακροχρόνια άνεργοι
- Οι ανάπηροι πάνω από 67%
- Οι πολύτεκνοι

Οι δημότες αυτών των κοινωνικών ομάδων θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 8.000 ευρώ.

Η κατανάλωση για 3 μήνες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80 κυβικά.

- Σε ό,τι αφορά του τρίτεκνους για την ένταξή τους στο ειδικό τιμολόγιο, το εισόδημά τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

- Για πολύτεκνους με 4 παιδιά και άνω, το εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ

- Οι δημότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα έχουν ατέλεια για κατανάλωση μέχρι 80 κυβικά το τρίμηνο.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα υπάρξουν εκπτώσεις το ποσοστό των οποίων θα καθοριστεί μετά τον προσδιορισμό του αριθμού των δικαιούχων και την οικονομική ανάλυση που θα αναδεικνύει το ποσό των εσόδων που θα αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ και θα καθορίζει την αντίστοιχη αύξηση του τιμολογίου, προκειμένου να αναπληρωθεί αυτό το ποσό.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο θα γίνονται δεκτές έως τα τέλη Αυγούστου.

Το νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ θα έρθει προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, τον Σεπτέμβριο του 2012, ενώ η εφαρμογή του θα ισχύσει από 1-1-2013.