Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Φροντιστηριακά τμήματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου οργανώνει ο Δήμος Πατρέων


«Μαθησιακή στήριξη μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», τιτλοφορείται το πρόγραμμα, που εκπονεί ο Δήμος Πατρέων, έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας, με συμμετέχοντες τον Δήμο, μέσω των Αντιδημαρχιών Παιδείας και Εθελοντισμού και του Κοινωνικού Οργανισμού, το Πανεπιστήμιο, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων. 

Φέτος δε, για πρώτη φορά αξιοποιείται πρόγραμμα για κοινωφελή εργασία της ΓΣΕΕ, μέσω του οποίου, προσελήφθησαν στο Δήμο, 54 εκπαιδευτικοί (12 δάσκαλοι, 12 μαθηματικοί, 11 φιλόλογοι, 9 φυσικοί, και 10 χημικοί), οι οποίοι θα απασχοληθούν στα φροντιστήρια. Επίσης συμμετέχουν εθελοντικά, φοιτητές Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Τμημάτων, αλλά και εν ενεργεία, καθώς και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί.

Όπως τόνισε και πρόσφατα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Ανδρέας Φίλιας, ο Δήμος Πατρέων είναι από τους πολυπληθέστερους της Ελλάδας, οι πολίτες της, αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, λόγω και των υψηλών ποσοστών ανεργίας, της φτώχειας και της περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων, αλλά και της αδυναμίας των φορέων εξουσίας μα χρηματοδοτήσουν προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέσω του δικτύου συνεργασίας ο Δήμος Πατρέων, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κοινωνική περιθωριοποίηση και τη φτώχεια.

Στη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, εστάλησαν επιστολές, σε Συλλόγους Διδασκόντων, αλλά και σε γονείς, με σκοπό να συμπληρωθούν αιτήσεις από τους μαθητές που ενδιαφέρονται για τα δωρεάν φροντιστήρια,

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, οργανώθηκαν φροντιστηριακά τμήματα για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και Λυκείου τα οποία θα λειτουργούν σε δημόσια διδακτήρια του Δήμου Πατρέων, μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολείου, δυο τρεις ή τέσσερεις φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης και τις ανάγκες του κάθε μαθητή, αρχής γενομένης, μεθαύριο Τετάρτη.

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν δηλώσει συμμετοχή, είναι: Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 28, Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 27, Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 52, Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 50, Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 47 και ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 40.

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα, είναι: 19ο Δημοτικό Πατρών (Κεντρικό Διαμέρισμα), 41ο Δημοτικό Πατρών (Ανατολικό Διαμέρισμα), 13ο Δημοτικό Πατρών (Νότιο Διαμέρισμα), 48ο Δημοτικό Πατρών (Αρκτικό Διαμέρισμα), Δημοτικό Μιντιλογλίου (Βραχνέικα, Παραλία. Μεσσάτιδα) και Δημοτικό Ρίου (Ρίο). Η κατανομή των μαθητών ανά σχολείο έγινε με βάση τη δήλωση του κάθε μαθητή και το τόπο κατοικίας του.Αντίστοιχα οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν δηλώσει συμμετοχή, είναι: Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 203, Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 163, Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 219, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 200, Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 137 και Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 66.

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα, είναι: 2ο Γυμνάσιο Πατρών (Κεντρικό Διαμέρισμα), 6ο Γυμνάσιο Πατρών (Κεντρικό Διαμέρισμα), 2ο Γενικό Λύκειο Πατρών (Ανατολικό Διαμέρισμα), 8ο Γενικό Λύκειο Πατρών (Ανατολικό Διαμέρισμα), 10ο Γυμνάσιο Πατρών (Νότιο Διαμέρισμα), 12ο Γυμνάσιο Πατρών (Νότιο Διαμέρισμα), 21ο Γυμνάσιο Πατρών (Αρκτικό Διαμέρισμα, Ρίο), 16ο Γυμνάσιο Πατρών (Αρκτικό Διαμέρισμα, Ρίο) και ΓΕΛ Παραλίας (Παραλία).