Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Πάνω από 500 συνταγές έχει ήδη εκτελέσει το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Πατρέων

Ένας πρώην εγκαταλειμμένος χώρος του Δήμου αξιοποιήθηκε και σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, δημιουργήθηκε και  λειτουργεί εδώ και πέντε μήνες το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πατρέων.

Στους πέντε μήνες λειτουργίας του, το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει εκτελέσει πάνω από 500 συνταγές ενώ εφοδιάζει και ιδρύματα της Πάτρας με φάρμακα. Σκοπός είναι η ενίσχυση των απόρων και ανασφάλιστων συμπολιτών μας.

Η προσφορά φαρμάκων από Φαρμακοποιούς, εταιρίες, εθελοντικές οργανώσεις αλλά και πολίτες ήταν καθοριστική για την επιτυχία της συγκεκριμένης κοινωνικής δομής.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί συμπληρωματικά στις κοινωνικές δομές του Δήμου και δεν έχει κανέναν στόχο να υποκαταστήσει την έννοια της κοινωνικής πρόνοιας που πρέπει να έχει το κράτος.