Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Ο Δήμος ξεκινάει πρόγραμμα ρύθμισης νερού για εξοικονόμηση έως 50%

Προσθήκη λεζάντας
Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, προχωράει σε σημαντικές ενέργειες με στόχο την εξοικονόμηση νερού.

Με συνέντευξη Τύπου, ανακοινώθηκε πρόγραμμα ρύθμισης νερού.

Πρόκειται για το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Οικιακών Ρυθμιστών Ροής Νερού» σε 1.500 καταναλωτές της πόλης μας, για να τοποθετηθούν στις παροχές του σπιτιού τους με στόχο την μείωση της κατανάλωσης νερού. 


Η χρηματοδότηση της δράσης γίνεται από το Ευρωπαϊκό έργο “Εξοικονόμηση Νερού για την Ανάπτυξη” - “Water Saving for Development (WaS4D)” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και η διαχείρισή του από την ΑΔΕΠ, σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΠ.

Ο οικιακός ρυθμιστής νερού είναι μια απλή συσκευασία με την οποία επιτυγχάνεται γρήγορος και εύκολος τρόπος για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας χωρίς την αλλαγή μπαταρίας. Με τη τοποθέτηση των φίλτρων του Οικιακού Ρυθμιστή Ροής Νερού (Eco Kit) επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού μέχρι 50%. Η κατανάλωση με ένα κανονικό φίλτρο μπαταρίας είναι 12-16 λίτρα/ λεπτό ενώ με το φίλτρο του Eco Kit είναι 8 λίτρα/ λεπτό).

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα αφορά σε πρώτη φάση 5.500 – 6.000 καταναλωτές, συγκεκριμένων περιοχών της Πάτρας, στους οποίους θα σταλεί μαζί με τον επόμενο λογαριασμό το ειδικό ενημερωτικό έντυπο. Από αυτούς όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα υπάρχει στη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (http://www.deyap.gr).

Στη συνέχεια αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από 1.500 θα γίνει επιλογή με βάση το κριτήριο κατανάλωσης και η διανομή στους δικαιούχους. 

Καλούμε τους πολίτες στους οποίους θα αποσταλεί το ειδικό ενημερωτικό έντυπο να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής οικιακών ρυθμιστών ροής νερού. Να συμμετάσχουν ενεργά στα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος και βελτίωσης ποιότητας ζωής στη πόλη μας, να επιτύχουν σημαντική μείωση στο λογαριασμό νερού της ΔΕΥΑΠ και να συμβάλλουν στη διατήρηση του πολυτιμότερου φυσικό πόρου του νερού.