Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ο Δήμαρχος στον Ριγανόκαμπο

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Ριγανόκαμπου συζήτησε ο Δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή και τις επαφές του με τον Πρόεδρο Γ. Κατσίποδο και τα μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, αλλά και με κατοίκους.

Ο Δήμαρχος Πατρέων συνοδευόταν από τους αντιδημάρχους Γιώργο Σιγαλό και Χαράλαμπο Στανίτσα. 

Οι κάτοικοι του εξέθεσαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν θέτοντας ως ένα από τα βασικότερα τη διευθέτηση του χειμάρρου Παναγίτσα, από τον οποίο προκαλούνται πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια ακόμη και ισχνών βροχοπτώσεων. 

Ο Δήμαρχος είπε στους κατοίκους ότι από την πλευρά του Δήμου θα γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για τη βελτίωση των δικτύων απορροής των ομβρίων υδάτων καθώς και παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών μέσω της μικρής γέφυρας.

Τέλος ο Δήμαρχος έδωσε εντολή οι αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού να φροντίσουν να φωτιστεί άμεσα το ξωκλήσι της Παναγίας και επίσης έδωσε εντολή τα αρμόδια συνεργεία να προβούν στο κλάδεμα των υψηλών δένδρων ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι (π.χ. εμπλοκή με τα ρευματοφόρα καλώδια της ΔΕΗ, εμπόδιση ορατότητας κλπ.).