Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Επισκευές σε σχολεία της Πάτρας

Επισκευές σε αρκετά σχολικά κτίρια του Δήμου Πατρέων, ξεκινούν μετά τη σύμβαση που υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα, στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε. Σταμάτιος Λεοτσινίδης. Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Βασίλειος Λοτσάρης.

Το έργο, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, θα πρέπει να τελειώσει και να παραδοθεί εντός 365 ημερών από σήμερα.

Η μελέτη του έργου αφορά κυρίως στις επισκευές φερόντων και μη στοιχείων όπως υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες, τοιχοποιΐες ψευδοροφές, δάπεδα, κουφώματα, χώρους υγιεινής και γενικά το σύνολο των επιμέρους στοιχείων των κτιρίων.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα έχουν στόχο την αντιμετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν είτε από βίαια συμβάντα (φυσικά ή ανθρωπογενή) είτε από φυσιολογική φθορά.

Στη μελέτη περιλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία κτιρίων σχολικών μονάδων όπως η επισκευή παλαιού Σχολείου Ροϊτίκων για τη στέγαση Νηπιαγωγείου.

Στα κτίρια που προβλέπονται οι υπόψη παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω σχολικά κτίρια:

Νηπιαγωγείο Οβρυάς

7ο Γενικό Λύκειο

60ο Δημοτικό Σχολείο

34ο Δημοτικό Σχολείο

7ο Γυμνάσιο

20ο Δημοτικό Σχολείο

52ο Δημοτικό Σχολείο

39ο Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό Σχολείο Ακταίου

39ο Νηπιαγωγείο

κλπ.